Att tänka på inför din andrahandsuthyrning:

Nya regler from 2019-10-01.

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd

Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyres¬nämnden, för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

När du fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Du måste bo i lägenheten för att ha inneboende

Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra.

Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden.

Lägenhetsbyte ska godkännas

För att få byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt behöver du tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden. Både du som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver också som huvudregel ha bott i lägenheten i 1 år för att hyresnämnden ska godkänna bytet.

Hyresnämnden godkänner inte byte av en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott

Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Du måste anmäla folkbokföringsadress

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Här kan du få mer information

Om du har frågor kring andrahandsuthyrning av din hyresrätt kan du vända dig till din hyresvärd. Du kan också få mer information av hyresnämnden.

Du som funderar på att hyra ut din lägenhet i andra hand, läs denna info från Hyresgästföreningen innan du skickar in en ansökan: http://www.anno1969.se/Documents/hyresgastguide-andrahand.pdf

Du behöver tillstånd av KB Myran för att hyra ut din hyresrätt. Du hittar rätt blanketter på Fastighetsägarnas hemsida:
https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/broschyrer-och-faktablad/blanketter-och-mallar/76_ansokan_om-andrahandsuthyrning_20191001.pdf?bustCache=1585304858497

  • Vi vill ha en id-kopia i form av körkort/pass eller övrig id-handling på den som ska hyra av dig.
  • Hyran skall ej överstiga den hyran som du har idag. Men – ska du hyra ut fullt möblerad kan du ta max 15% över din hyra. El, internet och övriga abonnemang tar ni utanför hyresavtalet och ska ej ingå i de 15% om lägenheten hyrs ut fullt möblerad. Hyran får ej avrundas uppåt.
  • Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller vid andrahandsuthyrning. Ingår ingen hemförsäkring så får din andrahandshyresgäst teckna en egen hemförsäkring. Ta kopia på denna! Skulle andrahandshyresgästen sakna hemförsäkring och din försäkring inte gäller för att du hyrt ut din bostad blir du personligen skadeståndsskyldig om olyckan är framme.
  • Kom ihåg att det är fortfarande du som ansvarar för lägenheten. Välj därför din andrahandshyresgäst med omsorg.
  • Ta gärna kort i lägenheten och gör en besiktning som ni båda skriver under. Blir något skadat och ingen dokumentation finns så står ord mot ord.
  • Du får max hyra ut din lägenhet i 1 (ett) år åt gången. Därefter skall ett nytt kontrakt skrivas om hyresvärden godkänner fortsatt andrahandsuthyrning. Undantag är utlandstjänstgöring eller jobb på annan ort.
  • Kom ihåg att ett tidsbestämt kontrakt inte kan sägas upp i förtid. Din andrahandshyresgäst har rätt att bo kvar enligt ert andrahandskontrakt – tiden ut.
  • För att andrahandsuthyrningen skall gälla så skall samtliga parter har skrivit på hyresavtalet.

Samtliga dokument ska skickas in i pdf (gäller ej id-kopia eller pass.)

Då bostadssituationen ser ut som den gör så måste vi tyvärr även meddela följande:

Skulle det komma till vår kännedom att hyresavtalet inte stämmer överens med det avtal som är påskrivet av alla parter, kommer detta påverka dig som hyresgäst negativt vid ett eventuellt lägenhetsbyte samt till fortsatt andrahandsuthyrning.

I vissa fall kan även polisanmälan göras.