Välkommen till KB Myran!

I denna folder hittar du information om:

 • Kontaktuppgifter till KB Myran för olika ärenden.
 • Tvättstugan
 • Sophanteringen
 • Hyresinbetalning
 • Störande
 • Brandvarnare

Det är mycket viktigt att du noga läser igenom bifogad information och sparar den på lätt tillgänglig plats.

Kontaktuppgifter

Hyresvärd: KB Myran

Adress: Torsgatan 45, 5 tr
113 37 STOCKHOLM
Tel: 08 – 30 09 09
E-post: service@celekta-invest.se

Fastighetsförvaltning: Håkan Sjödin
Tel: 0702-64 86 25
E-post: hakan.sjodin@celekta-invest.se

Uthyrning/kontrakt: Hanna Wränghede Harge
Tel: 070-556 10 44
E-post: hanna.wranghede@celekta-invest.se

Ekonomi / Hyresavi:
Anette Sandin – anette.sandin@celekta-invest.se
Helen Håkansson – helen.hakansson@celekta-invest.se
Tel: 0455-33 16 00

Felanmälan Fastighetsskötsel: AB BK Fastighetsservice
Tel: 08-556 966 30
E-post: brevladan@bkfastighetsservice.se
07:00-16:00 (Lunchstängt 11:30-12:30)

Akuta fel, utanför arbetstid: AB BK Fastighetsservice
Tel: 08-556 966 30
E-post: brevladan@bkfastighetsservice.se

Brand / Polis / Ambulans: 112

 

Tvättstugan

För din och dina grannars trevnad ska du efter varje tvättpass:

 • Torka av maskinerna och rengöra tvättmedelsfacken
 • Rengöra filter och filterutrymmet på torktumlaren
 • Sopa och torka av golvet
 • Skölja ur och hänga upp golvmopp och trasa
 • Felanmäla eventuella fel till fastighetsskötaren

Låt alltid din bokningscylinder sitta kvar på tavlan hela tvättiden för att undvika missförstånd.

Lösa lappar gäller ej som bokning. Saknar du nyckel/cylinder beställs detta hos KB Myran.

Med din hjälp medverkar vi till en trevlig boendemiljö för alla!

Sophantering

Hushållsavfall slängs i miljöstationen/soprummet.

 • Inga soppåsar får förvaras i trapphuset
 • Soppåsen får ej innehålla farligt avfall såsom batterier o dyl.
 • Knyt ihop påsen väl.

Grovavfall lämnas i närmsta miljöstation

Elskrot

När du köper ny elprodukt är återförsäljaren skyldig att ta emot din gamla produkt.
– Mindre elskrot läggs i kärlet ”Elskrot”

Följande sopor är förbjudna att läggas i soprummet:

 • Flaskor läggs i närmsta återvinningsstation.
 • Tidningar läggs i närmaste återvinningsstation.
 • Farligt avfall som kem, rengöringsmedel och dyl lämnas i närmaste återvinningsstation.

Hyran

Skall alltid vara betalt senast den sista vardagen i månaden. Vi ser mycket allvarligt på försenad hyresbetalning. Vid upprepade förseningar riskerar man att förlora sin hyresrätt.

Störande

I en hyresfastighet är det viktigt att man respekterar andras rätt till en störningsfri miljö. Man skall naturligtvis undvika att störa sina grannar vid alla tider på dygnet men speciellt efter kl 22.00 skall man vara extra hänsynsfull. Om man vid något enstaka tillfälle skall ha en fest skall man upplysa och få grannarnas tillstånd först.

Vid störningar som vi får rapporterade skickar vi normalt sett varningsbrev. Kopia på varningen skickas för det mesta till sociala myndigheter (vilket är vår skyldighet). Vid upprepade störningar riskerar man att bli uppsagt och förlora sin hyresrätt.

Brandvarnare

I samtliga lägenheter är brandvarnare monterade. Tänk på att testa dessa med jämna mellanrum och att byta batterier en gång om året.