Här hittar du regler och riktlinjer för att kunna byta din lägenhet

OBS Nya regler from 2019-10-01

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd

Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyres¬nämnden, för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

När du fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Du måste bo i lägenheten för att ha inneboende

Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra.

Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden.

Lägenhetsbyte ska godkännas

För att få byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt behöver du tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden. Både du som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver också som huvudregel ha bott i lägenheten i 1 år för att hyresnämnden ska godkänna bytet.

Hyresnämnden godkänner inte byte av en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott

Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Du måste anmäla folkbokföringsadress

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Här kan du få mer information

Om du har frågor kring andrahandsuthyrning av din hyresrätt kan du vända dig till din hyresvärd. Du kan också få mer information av hyresnämnden.

För att byta din lägenhet så krävs ett giltigt skäl (s.k beaktansvärda skäl). En tumregel är att något har förändrat ditt liv att du är i behov av en större eller mindre lägenhet. Det kan exempelvis vara en sjukdom eller ekonomiska skäl som gör att du önskar byta din lägenhet.

Fastighetsägarna har en blankett som ni kan fylla i och skicka med de övriga dokumenten som krävs för lägenhetsbytet:
Ladda hem blanketten >>

Dessutom kräver vi även följande:

  • Personbevis från skatteverket, daterat i samband med ansökan som visar folkbokföringsadressen.
  • Anställningsbevis/lönespecifikation. Obs att bruttolönen ska uppgå till minst 4 gånger årshyran.
  • En UC kommer göras i samband med ansökan. Skulle den ”nya” hyresgästen ha betalningsanmärkningar kommer vi ej godkänna lägenhetsbytet. Skulle lönen inte stämma överens med personens UC kommer inte ansökan godkännas.
  • KB Myran kommer även ta ”referens” hos den förvaltare som ansökningen kommer ifrån. Har det visat sig att personen ifråga inte skött sin hyra, lägenhet eller hyrt ut sin lägenhet olovligt i andra hand kommer vi inte godkänna lägenhetsbytet.
  • Är det fler än två lägenheter inblandade i bytet behöver vi hela byteskedjan med uppgifter till samtliga inblandade fastighetsägare/förvaltare.
  • Har du bott hos oss under en kort tid (minst 1 år) och vill byta din lägenhet så godkänner hyresnämnden inte bytet.
  • OBS att även din bytesparter måste ha ett giltigt skäl för bytet!
  • För att bytet ska bli helt godkänt ska samtliga hyresvärdar godkänna bytet.
  • Ansökan ska skickas in med pdf eller liknande som är läs och utskriftsvänlig.

Ansökan mailar du till: hanna.harge@celekta-invest.se

Skulle det komma till vår kännedom att pengar är inblandade i lägenhetsbytet kommer KB Myran säga upp ditt lägenhetskontrakt samt göra en polisanmälan.